بسته های سلامتی

پکیج های بهبود بیماری ها

1001

پاکسازی و سم زدایی

10 روز اول محصولات پاکسازی برای کسانی که اولین بار مصرف می کنند.
1018

آسم

1033

وبا

1048

صرع

1054

نقرس

1081

سرخک

1118

کزاز

1121

سل

1126

زگیل