بسته های سلامتی

پکیج های بهبود بیماری ها

1001

پاکسازی و سم زدایی

10 روز اول محصولات پاکسازی برای کسانی که اولین بار مصرف می کنند.
1004

پولیپ (گرفتگی بینی)

از 111,500 تومان
1018

آسم

1033

وبا

1048

صرع

1054

نقرس

1081

سرخک

1118

کزاز

1121

سل

1126

زگیل